Walc Angielski


Metrum: 3/4
Tempo turniejowe: 28 - 30 taktów na minutę

Poprzednikami walca angielskiego nazywanego w niektórych krajach walcem powolnym były boston i walc wiedeński. Narodzin walca angielskiego należy doszukiwać się na początku lat dwudziestych naszego stulecia kiedy to niechęć Anglików do tańców szybkich jak również tworzenie się nowego stylu tanecznego polegającego na sposobie tańczenia upodobnionym do chodu sprawiły pojawienie się nowych tendencji tanecznych. Za prekursora walca powolnego uważany jest angielski nauczyciel tańca Victor Silvester, zdobywca tytułu zawodowego mistrza świata w tańcu towarzyskim z 1922 roku, gdy zasłynął z tańczenia walca w wolnym tempie w zupełnie nowym stylu.
Historię walca angielskiego łączy się z powstawaniem zupełnie nowego stylu tańczenia opracowanego przez angielskich nauczycieli tańca, zwanego stylem angielskim, który opierał się na prawach naturalnego ruchu ciała.

Walc angielski ma rangę tańca międzynarodowego, wchodzi on w skład światowego programu tańca towarzyskiego. Jest on tańcem przestrzennym, w którym tańczone są zarówno obroty w prawo jak i w lewo przy zastosowaniu dodatkowego, jednotaktowego kroku zmiennego. Walc angielski to taniec powolny, romantyczny. Dobrze tańczony sprawia wrażenie ruchu łodzi poruszającej się po regularnie wznoszących się i opadających falach. Podstawowe figury walca oparte są na ruchu po linii ukośnej, kroki walca pozwalają na płynne przemieszczanie się dookoła parkietu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Partner ze swoją partnerką ustawiają się naprzeciwko siebie w postawie naturalnie wyprostowanej, biodra blisko siebie, twarze zwrócone lekko w lewo, głowy uniesione. Prawa dłoń partnera znajduje się w okolicach lewej łopatki partnerki, pozostałe, połączone ręce uniesione są na wysokość oczu partnerki. Sposób trzymania partnerów podczas tańca nie powinien się zmieniać, zaś sylwetki tancerzy powinny tworzyć subtelne linie. Walc angielski jest tańczony w kontakcie - ciała tancerzy stykają się od bioder aż do mostka partnerki,

Walc Angielski jest tańcem swingowym, także metronometrycznym i wirowym.
Walc angielski należy do klasycznych tańców turniejowych.
Chociaż jest to taniec określany jako wolny, jednak od tancerzy turniejowych wymaga dobrej kondycji i mocno obciąża stopy.


Na turniejach tańca towarzyskiego jest tańczony przez pary jako pierwszy z tańców standardowych.William Pino & Alessandra Bucciarelli Waltz

[youtube=https://youtu.be/WEPUZpKluoU][/youtube]