Quickstep

Metrum: 4/4
Tempo: 50 - 52 takty na minutę

Quickstep narodził się w Ameryce wraz z nastaniem mody na muzykę jazzową i ragtime. W tańcu tym zawarte są elementy foxtrota, polki i charlestona.
Historia quickstepa wiąże się nierozerwalnie z historią fokstrota jako, że quickstep od fokstrota się wywodzi. Do 1924 roku orkiestry grały fokstrota w tempie 30-32 taktów na minutę. Później jednakże londyńskie orkiestry zaczęły grać fokstrota także i w szybszym tempie. Tancerze uwzględniając wpływy rytmów charlestona na muzykę fokstrotową zaczęli przystosowywać swoje kroki do tego tempa i nazwali je quick-time foxtrot. Krótko mówiąc quickstep stawał się stopniowo szybszą odmianą fokstrota czym pozostał do dnia dzisiejszego zachowując jednakże swój odrębny charakter i odmienny od fokstrota styl.
W Europie pojawił się po raz pierwszy w 1914 roku na Wyspach Brytyjskich. Cechy wyróżniające quickstep to radość, żywa muzyka i... zaskakujące kroki. Podobnie jak w walcu, są one oparte na ruchu po linii ukośnej.
Aby zatańczyć quickstepa, trzeba przede wszystkim zapamiętać i opanować wszystkie kroki, ponieważ jego zawrotne tempo nie pozwala na zastanawianie się nad następną figurą. Bardzo łatwo jest zgubić rytm lub zderzyć z innymi parami.