Kurs II stopnia

W programie II stopnia są:
  • Rumba i Tango jako nowe tańce oraz
  • doskonalimy tańce poznane na I stopniu i wzbogacamy je o nowe elementy.


II stopień obejmuje 12 godzin zegarowych zajęć - koszt 130 zł (studenci i młodzież szkolna), 140 zł (pozostali) od osoby.


Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut.